więcej niż

połączenie
strategii
kreacji
technologii

klient to

więcej niż  klienci